+ Artykuły
Polsky Česky

Články o legionelle a úpravě vody


Audyt techniczny – Legionella pneumophila

Oferujemy Państwu przeprowadzenie audytu technicznego pod kątem zagrożenia bakterią Legionella pneumophila. Mamy wieloletnie doświadczenia w zwalczaniu Legionelli w kilku krajach UE i dysponujemy zespołem fachowców w tej dziedzinie. Nasze działanie jest oparte na rozwiązywaniu problemów i stosowaniu różnych metod w szpitalach, hotelach, obiektach użyteczności publicznej, firmach, spółdzielniach mieszkaniowych itp.

Czytaj więcej »

Legionella Pneumophila w ciepłej wodzie użytkowej

Legionella pneumophila (Legionella) rozwijają się w środowisku wodnym, optymalna temperatura życia i rozwoju jest około 25 – 50oC. Rozwojowi bakterii sprzyjają zastoje ciepłej wody w instalacjach, ślepych odcinkach lub końcówkach, w podgrzewaczach, zasobnikach – na wewnętrznych ścianach pod osadami związków żelaza lub wapnia („kamienia kotłowego”).

Komórki bakteryjne przenoszone są za pomocą kropelek o odpowiedniej temperaturze, szczególnie więc niebezpieczny dla zdrowia jest aerozol wodno – powietrzny (krople o średnicy mniejszej niż 5 µm), którego źródłem mogą być: prysznice, wanny perełkowe, jacuzzi. Jeżeli występują u człowieka problemy z osłabionym systemem immunologicznym (ludzie starzy lub chorzy, stany pooperacyjne itd.), istnieje duże niebezpieczeństwo zakażenia się chorobą legionistów czyli legionellozowe zapalenie płuc (legionelloza).

Jedyny skuteczny sposób profilaktyki w instalacjach ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) – to stworzenie takich warunków, by bakterie z rodzaju Legionella Pneumophila (Legionela) nie znajdywały sprzyjających warunków życiowych.

Czytaj więcej »

Co jest gorączka pontiac?

Gorączka Pontiac występuje w postaci epidemii, pojedyncze przypadki zachorowań występują sporadycznie. Jej objawy przypominają zwykłą grypę: ból głowy, gorączka, bóle mięśni, dreszcze, uczucie rozbicia. Rzadziej występują wymioty, biegunka, mdłości.  Najczęściej objawy ustępują samoistnie po 2-5 dniach.

Czytaj więcej »

Legionella i przepisy prawne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.(Dz U. 07.61.417) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi od 1 stycznia 2008r istnieje obowiązek wykonywania badań ciepłej wody w budynkach zamieszkania zbiorowego oraz zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej w kierunku bakterii z rodzaju Legionella. Właściciele lub operatorzy instalacji wodnych w budynkach publicznych i mieszkalnych ponoszą pełną odpowiedzialność za jakość wody w punktach jej czerpania. Czytaj więcej »

Nowoczesne sposoby uzdatniania ciepłej wody – profilaktyka przeciw Legionelli

W chwili obecnej istnieje kilka sposobów „walki” z Legionella. Ogólnie można sposoby zwalczania Legionelli w obiegach ciepłej wody podzielić na działania podstawowe (profilaktyka) oraz wtórne (zwalczanie) : Czytaj więcej »

Wpływ zużycia ciepłej wody użytkowej na jakość c.w.u.

Normy zużycia ciepłej wody użytkowej na jedną osobę i dzień w obiekcie mieszkalnym ujęte są w Rozporządzeniu ministra infrastruktury z 14/01/2002 w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 8/02 poz. 70).

Średnie zużycie rzeczywiste wynosi około 80-100 litrów osoba/dzień, co daje całkowite zużycie ciepłej wody użytkowej (wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania) o temperaturze 40°C około 140-160 litrów osobę/dzień, to znaczy 4,2 – 5,4 m3 osobę/miesiąc.

Czytaj więcej »

Designed by: Bbacklinksindexer.com | Thanks to Mens Wallets, embedded systems testing and backlinks