+ Zwalczanie Legionelli - Legionella.pl
Polsky Česky

Zwalczanie Legionelli

W ostatnich latach istnieje duży nacisk nie tylko na jakość wody pod katem barwy, mętności lub temperatury, lecz tez pod katem mikrobiologicznym.

Problem z jakością wody dotyczy zwłaszcza starych i skomplikowanych systemach rozprowadzenia ciepłej wody użytkowej.  Temperatury około 40°C stwarzają niemalże idealne warunki rozwoju dla bakterii Legionella. Bakterie te mogą dostać się do organizmu poprzez drogi oddechowe (prysznice, aerozol wodny) powodując zakażenie Legionellozą. Jej objawy podobne są do zapalenia płuc, co może doprowadzić nawet do śmierci zakażonego.

Prawdopodobieństwo zakażenia jest współmierne do stopnia obniżenia odporności człowieka. W „zwykłych” instalacjach wodnych dopuszczalna wartość jest 100 jtk/100ml wody, natomiast w praktyce wartości często są przekraczane. Rozporządzenie dla tego w miejscach z podwyższonym ryzykiem (bloki operacyjne, oddziały zakażne, …) wymaga absolutny brak Legiionelli. Na czym w takim razie polega zwalczanie Legionelli ?

Podstawowa profilaktyka przeciw bakterii Legionella

 • Odpowiednia izolacja rur zimnej wody w celu zapobiegania jej podgrzania instalacją lub technologiami podgrzewu wody ciepłej
 • Funkcjonalna izolacja rur instalacji c.w.u. przeciw obniżaniu temperatury wody ciepłej poniżej zalecanej (55°C)
 • zabezpieczenie wystarczającej i bezproblemowej cyrkulacji wody
 • Regularne czyszczenie oraz wypłukanie szlamu i osadów z pionów i zasobników c.w.u.
 • Regularne czyszczenie filtrów sitkowych przed wodomierzami
 • Montaż urządzenia do uzdatniania ciepłej wody użytkowej  EuroClean KEUV TV lub LV

Metody zwalczania bakterii Legionella:

 • Okresowa dezynfekcja obiegu ciepłej wody użytkowej  roztworem chloru, nawet do 15 mg/l
 • Okresowa dezynfekcja termiczna – przegrzew instalacji do temperatury 70 – 80°C
 • Regularne czyszczenie chemiczne oraz  dezynfekcja perlatorów i pryszniców
 • Dezynfekcja lampami UV
 • Dozowanie podchlorynu sodu
 • Ciągła dezynfekcja obiegu ciepłej wody (c.w.u) poprzez proporcjonalne dozowanie dwutlenku chloru (ClO2) wyprodukowanego przez generator dwutlenku chloru  EuroClean OXCL

Niestety, większość  „klasycznych” metod zwalczania Legionelli jest nieskuteczna, albo kosztowna a jej efekt jest krótkotrwały. Duże dawki chloru są niedopuszczalne dla obiegów z wodą pitną. Woda o wysokim stężeniu związków chloru jest bardzo agresywna dla instalacji oraz technologii. Regularne przegrzewanie instalacji doprowadza do wytrącania osadów, zarastania instalacji, obniżania żywotności technologii przygotowania ciepłej wody. Oprócz tego prawidłowe przeprowadzenie dezynfekcji termicznej związane jest z podwyższonymi kosztami dostawy ciepła oraz dużym wysiłkiem organizacyjnym a Legionella jest niszczona tylko tam, gdzie temperatura wody osiągnie ponad 70°C. Dodatkowo tak gorąca woda może być niebezpieczna dla odbiorców.

Firma EuroClean istnieje na rynku europejskim ponad 12 lat i zajmuje się projektowaniem oraz produkcją systemów do uzdatniania i dezynfekcji wody.

W chwili obecnej firma eksploatuje ponad 1.000 urządzeń  typu EuroClean KEUV w Czechach, Polsce i na Słowacji. Zadaniem urządzeń EuroClean KEUV-TV  jest usuwanie nadmiaru związków wapnia i żelaza, wytrącanych podczas podgrzewu, zapobieganie powstawania osadów i biofilmu w instalacjach oraz filtracja związków nierozpuszczalnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie  uzdatniania wody rozpoczęliśmy badania oraz prace  nad systemami poprawy jakości ciepłej wody pod względem mikrobiologicznym.

Nowoczesną i skuteczną metodą jest  ciągła dezynfekcja wody,  zwłaszcza wody ciepłej poprzez proporcjonalne dozowanie roztworu dwutlenku chloru (ClO2).Metoda ta rozpowszechniła się  w ostatnim czasie. Roztwór dwutlenku chloru o stężeniu 0,4 – 0,8mg/l jest bardzo skuteczny w zwalczaniu bakterii Legionella. Kolejną zaletą jest stosunkowo długa stabilność  dwutlenku chloru w ciepłej wodzie w porównaniu do chloru. Dezynfekant w  dobrze funkcjonującej cyrkulacji dotrze nawet do najbardziej oddalonych zakątków instalacji  i zapewni doskonalą dezynfekcję wody.

W miejscach o podwyższonym ryzyku zakażenia oraz w miejscach, gdzie przebywają osoby o obniżonej odporności organizmu  wymagane jest aby wartość Legionelli nie przekraczała  100 jtk /100ml wody. Jednak bez zastosowania skutecznego biocydu, jakim jest dwutlenek chloru ciężko osiągnąć wymagane wartości.

Do tej pory największym problemem było przygotowywanie  roztworu dwutlenku chloru, który jest produkowany z dwóch substancji chemicznych. Roztwór przygotowywano  na miejscu, a następnie dozowano do instalacji.(czy o to chodziło)??

Dostrzegając w/w problemy zdecydowaliśmy się na ich rozwiązanie. Prace badawcze, projektowe oraz produkcyjne  odbywały się w naszej centrali.  Powstałe prototypy urządzeń zostały przetestowane  w kilku szpitalach i przedsiębiorstwach energii cieplnej pod stała obserwacją i kontrolą pracowników instytutu higienicznego.

Wynikiem starań jest generator dwutlenku chloru EuroClean OXCL, posiadający atest higieniczny, przeznaczony do dezynfekcji wody pitnej i ciepłej. Przy zakupie urządzenia gwarantowana jest konkurencyjna cena, niskie koszty eksploatacji oraz perfekcyjny serwis. Urządzenie oczywiście można zastosować też do dezynfekcji ścieków, wody chłodzącej oraz innych aplikacji

W celu ułatwienia dostępu naszych urządzeń wprowadziliśmy także usługę świadczenia dezynfekcji. To rozwiązanie pozwala zaoszczędzić klientowi fundusze związane z zakupem urządzenia do zwalczania Legionelli gdyż Firma EuroClean świadczy jedynie usługę dezynfekcji przez ustalony okres czasu. Jako usługodawca nie sprzedaje urządzenia, a jedynie go wynajmuje. Bardzo ważny jest fakt, że w ramach kompleksowej usługi klient posiada zapewniony regularny bezpłatny serwis urządzenia oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych.

W chwili obecnej mamy na terenie Czech oraz Polski kilkaset zainstalowanych, skutecznie działających generatorów EuroClean OXCL.

Designed by: Bbacklinksindexer.com | Thanks to Mens Wallets, embedded systems testing and backlinks