Ponowne otwarcie szkół – niebezpieczne bakterie w wodzie.

,

Ponowne otwarcie szkół generuje szereg wyzwań. Bakteria Legionella w szkołach to problem, z którym muszą się zmierzyć szkoły na całym świecie. Zamknięcie szkół na wiele miesięcy, a co za tym idzie brak obiegu wody w szkolnych instalacjach, stworzyły korzystne warunki dla rozwoju skupisk bakterii.

Nie tylko zagrożenie spowodowane wirusem COVID-19 sprawia, że ponowne otwarcie szkół może być niebezpieczne dla zdrowia dzieci, nauczycieli oraz rodziców. Zamknięcie szkół oraz brak obiegu wody w szkolnych instalacjach wodnych stworzył korzystne warunki do rozwoju bakterii w wodzie. W tym groźnej dla zdrowia i życia ludzkiego bakterii Legionella.

Legionella w szkole

Legionella w szkołach

Tylko w zeszłym tygodniu, bakteria Legionella została wykryta w aż dziewięciu ponownie otwartych szkołach. Szkoły te zostały zamknięte w marcu z powodu pandemii koronawirusa. Biorąc pod uwagę te dane zaleca się, aby szkoły przeprowadzały badania na obecność groźnego dla zdrowia wirusa w wodzie. Legionella pneumophila, wraz z innymi bakteriami, najczęściej występuje i namnaża się w biofilmach instalacji wody ciepłej, zasobnikach oraz klimatyzatorach, gdzie główną rolę odgrywa niewystarczający obieg wody. Zakażenie występuje prawie wyłącznie poprzez wdychanie zainfekowanego aerozolu do płuc. Legionella atakuje drogi oddechowe oraz powoduje ostre zapalenie płuc. W skrajnych przypadkach może powodować śmierć.

Nowy problem dla dyrekcji

Z powodu pandemii wiele szkolnych budynków zostało zamkniętych już w marcu. Szkolne łazienki, stołówki oraz przynależne do szkoły baseny nie były przez ten czas używane, a obieg wody w instalacjach nie był utrzymywany na właściwym poziomie. Co więcej, zwykle nawet w okresie przerwy wakacyjnej, szkolne budynki są używane w ramach aktywności sportowej dla dzieci spędzających lato w mieście. Nigdy więc nie było tak, że budynki pozostawały zamknięte i nieużywane na okres kilku miesięcy. Skutkuje to sytuacją, w której problem braku wystarczającego obiegu w instalacji wodnej, a co za tym idzie rozwój środowiska bakteryjnego – jest nowym i poważnym problemem, z którym będą musiały zmierzyć się placówki. „Szkoły nie mają wypracowanej strategii rozwiązywania problemów z wodą oraz zarządzania jej obiegiem” – czytamy wypowiedzi amerykańskiego naukowca Andrew Wheltona.

Kontrola wody w obiektach sportowych

Innym ważnym aspektem ponownego otwarcia szkół jest kontrola jakości i czystości wody w obiektach sportowych, które były dotychczas wykorzystywane do odbywania zajęć wychowania fizycznego. Przykładem może być polski basen w Skierniewicach, który od września miał służyć uczniom miejscowej szkoły. W związku z wykryciem w wodzie basenu bakterii Legionella pływalnia została czasowo zamknięta w celu przeprowadzenia niezbędnych procesów uzdatniania wody. Tym samym władze basenu zmierzają do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć. które planowo mają ruszyć już 14 września.

Bakteria legionella

Bakteria Legionella w wodzie – jak się jej pozbyć?

Po wykryciu bakterii w wodzie należny niezwłocznie podjąć działania zmierzające do eliminacji groźnych bakterii. Jedna ze skutecznych metod dezynfekcji wody jest podłączenie do instalacji generatora dwutlenku chloru. Urządzenie automatycznie dba o stałą dezynfekcję instalacji ciepłej wody użytkowej, dawkując odpowiednią dawkę roztworu proporcjonalnie do przeplywu. Tym samym generator eliminuje ryzyko ponownego namnożenia się bakterii oraz gwarantuje utrzymanie parametrów wody na odpowiednim poziomie. Kolejną zaletą jest to, że rozprowadzony w wodzie dwutlenek chloru gwarantuje stałą dezynfekcję całej instalacji wodnej.

Normy wody – wymagania higieniczna i kontrola

Graniczne wartości bakterii występujących w wodzie ujęte są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które określa wymanogania higieniczne dla wody pitnej i ciepłej wody oraz częstotliwość i zakres kontroli wody pitnej. Dyrektorzy szkół oraz miejscowe samorządy, mające na względzie dobro powracających do szkół uczniów powinni mieć na względzie to, że nie tylko COVID-19 niesie ze sobą zagrożenia dla zdrowia.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *