Bakteria Legionella w wodzie pryszniców na basenie. W Rawiczu nie popływasz.

,

Bakteria Legionella w wodzie natrysków pryszniców, powoduje niebezpieczeństwo dla zdrowia osób korzystających z pływalni. Obiekt basenu został zamknięty do odwołania.Z powodu pandemii rawicka pływalnia była długo zamknięta, a następnie funkcjonowała z ograniczeniami. Z pływalni mogli korzystać jedynie uczniowie w ramach zajęć wychowania fizycznego oraz członkowie szkółek i klubów pływackich. Być może to właśnie niewystarczający przepływ wody w instalacji stał się źródłem problemów z bakterią Legionella.

Legionella

Bakteria Legionella w wodzie pryszniców basenu

Rawicka pływania została zamknięta na okres kilkunastu dni. W tym czasie zostaną przeprowadzone prace, mające na celu wyeliminowane i zabicie obecnej w wodzie baterii. Następnie zostaną wykonane ponowne badania wody w celu ustalenia czy udało się pozbyć bakterii z wody w instalacji wodnej. Przypominamy, że stan i jakość wody w systemie cyrkulacyjnym obiektów użyteczności publicznej jest ich właściciel lub zarządca. Niedopilnowanie norm może skutkować wysokimi karami finansowymi lub nawet pozbawieniem wolności.

Zakażenie bakterią Legionella następuje na skutek wdychania wodno-powietrznego aerozolu. W ten sposób bakteria dostaje się do dróg oddechowych, co może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, jak zapalenie płuc, wysoka gorączka oraz duszności. Do zakażenia dochodzi najczęściej podczas kąpieli pod natryskiem.

Normy mikrobiologiczne wody

Normy są ujęte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Rozporządzenie ściśle określa wymagania higieniczne dla wody pitnej oraz ciepłej, a także graniczne wartości występujących w nich bakterii. Znajduje się w nim również zalecana częstotliwość i zakres kontroli wody.

Jak zadbać o bezpieczeństwo wody?

Na szczęście istnieją skuteczne sposoby, dzięki którym można zadbać o bezpieczeństwo oraz jakość wody w obiektach. Przede wszystkim powinna być to odpowiednia profilaktyka w utrzymywaniu norm mikrobiologicznych w systemie instalacji wodnej. Jedną z najbezpieczniejszych i najskuteczniejszych metod profilaktyki jest instalacja generatora dwutlenku chloru. Poprzez automatyczne dozowanie i wprowadzania dwutlenku chloru do instalacji wodnej, urządzenie zapewnia skuteczną dezynfekcję wody pitnej oraz ciepłej wody użytkowej.

Generator dwutlenku chloru

O skuteczności tego rozwiązania świadczy rosnąca ilość placówek, w tym pływalni, które po rozwiązaniu palących problemów z ponad normatywną obecnością bakterii w wodzie, nadal korzystają z generatora w ramach profilaktyki oraz w celu zapewniania bezpieczeństwa gościom basenu. Warto przypomnieć, że zgodnie z nową unijną dyrektywą o jakości woody badania na obecność Legionelli w wodzie będą już w krótce obowiązkowe.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *