Bakterie Legionella pneumophila w świetle polskiego prawa

,

Bakterie z rodzaju Legionella występują w środowisku wodnym naturalnie i nie zawsze stanowią zagrożenie dla człowieka. Z reguły znajdują się w wodach morskich oraz śródlądowych, choć pewne ich ilości można znaleźć nawet w glebie. Bakterie chętnie lęgną się również w instalacjach ciepłej wody użytkowej, panują tam bowiem wyjątkowo odpowiadające im warunki – wysoka temperatura, wilgotność, a także obecność biofilmu czy osadów w nieoczyszczonych rurociągach.

    Osady żelaza w rurociągach

    Osady są idealnymi warunkami dla rozwoju bakterii Legionella pneumophila

Te czynniki powodują szybki rozwój bakterii, zwłaszcza Legionella pneumophila, która jest szczególnie groźna dla ludzi. Z tego względu wprowadzone zostały przepisy regulujące dopuszczalną ilość bakterii oraz obowiązki jej kontrolowania w budynkach o różnym przeznaczeniu.

Zwalczanie legionelli – podstawa prawna

Normy w poszczególnych instalacjach oraz obowiązki zarządców budynków określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zgodnie z nim ciepła woda użytkowa musi spełniać następujące wymagania:

  • mniej niż 100 JTK/100 ml w przypadku budynków zamieszkania zbiorowego i placówkach leczniczych (JTK – jednostki tworzące kolonię);
  • w przypadku szpitali przeznaczonych dla pacjentów o obniżonej odporności w próbce o objętości 1000 ml nie mogą znajdować się żadne bakterie z rodzaju Legionella.

Odpowiedzialność za stan wody oraz jego kontrolowanie ponoszą zarządcy lub właściciele instalacji wodnych. Jeśli dojdzie do naruszenia powyższych zakresów, podmiot korzystający z wody zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu poprawę jej jakości. Jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań jest dezynfekcja ciągła przy użyciu dwutlenku chloru, wytwarzanego w specjalnych urządzeniach – generatorach dwutlenku chloru, które skutecznie usuwają bakterie legionelli i zapewniają bezpieczeństwo użytkowania systemu wodnego.

Czym grozi legionella?

Zakażenie bakterią Legionella pneumophila może wywołać tzw. chorobę legionistów, czyli zapalenie płuc o ciężkim przebiegu. Choroba może nawet zakończyć się śmiercią pacjenta. Lżejszą odmianą legionellozy (choroby spowodowanej przez bakterie legionelli) jest gorączka Pontiac, która na szczęście nie jest groźna dla zdrowia i w większości przypadków przechodzi samoistnie.

Źródła:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *