Legionella Pneumophila w ciepłej wodzie użytkowej

,

Legionella pneumophila (Legionella) rozwijają się w środowisku wodnym, optymalna temperatura życia i rozwoju jest około 25 – 50oC. Rozwojowi bakterii sprzyjają zastoje ciepłej wody w instalacjach, ślepych odcinkach lub końcówkach, w podgrzewaczach, zasobnikach – na wewnętrznych ścianach pod osadami związków żelaza lub wapnia (“kamienia kotłowego”).

Komórki bakteryjne przenoszone są za pomocą kropelek o odpowiedniej temperaturze, szczególnie więc niebezpieczny dla zdrowia jest aerozol wodno – powietrzny (krople o średnicy mniejszej niż 5 µm), którego źródłem mogą być: prysznice, wanny perełkowe, jacuzzi. Jeżeli występują u człowieka problemy z osłabionym systemem immunologicznym (ludzie starzy lub chorzy, stany pooperacyjne itd.), istnieje duże niebezpieczeństwo zakażenia się chorobą legionistów czyli legionellozowe zapalenie płuc (legionelloza).

Jedyny skuteczny sposób profilaktyki w instalacjach ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) – to stworzenie takich warunków, by bakterie z rodzaju Legionella Pneumophila (Legionela) nie znajdywały sprzyjających warunków życiowych.

Podstawowa profilaktyka przeciw bakteriom Legionella Pneumophila:

 • Dodatkowa izolacja instalacji zimnej wody od ciepłej i umieszczanie rur wody ciepłej nad rurami wody zimnej. W przeciwnych wypadkach nastąpi między nimi wymiana ciepła powodująca, że temperatura wody zimnej wzrośnie do temperatur umożliwiających rozwój i namnażanie się bakterii Legionella

 • Stosowanie systemu cyrkulacji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), unikanie ”martwych odgałęzień” – tj. takich, w których mogą wystąpić zastoiska wody. Armatury na wylotach z instalacji umieszczać w maksymalnej odległości 1,5 – 3 m od pionów

 • Regularne czyszczenie i płukanie zasobników, podgrzewaczy i pionów c.w.u. oraz regularne spuszczanie pewnej ilości wody (do osiągnęcia stałej temperatury) u odbiorców zwłaszcza po przerwach w dostarczaniu ciepłej wody użytkowej (awarie, remonty, itp.)

 • Regularne czyszczenie filtrów sitowych przed wodomierzami

Dodatkowa profilaktyka przeciw bakteriom Legionella Pneumophila:

 • Regularna chemiczna dezynfekcja przewodów wody ciepłej poprzez stosowanie wysokiej dawki chloru  (nawet do 15 mg/l)

 • Regularna chemiczna dezynfekcja przewodów wody ciepłej poprzez stosowanie dwutlenku chloru (ClO2), produkowanego na miejscu z dostarczanych chemikaliów

 • Utrzymywanie czystości i w miarę mozliwości regularne usuwanie osadów

 • Regularne przegrzewanie wody ciepłej do temperatury 70 – 80oC na okres co najmniej 5 minut. Zasadę tę trzeba stosować zarówno dla całej sieci (wszystkie części obiegu c.w.u., zasobniki, podgrzewacze wody, końcówki sieci. Przegrzana woda powinna spłynąć z instalacji przed ponownym zastosowaniem ciepłej wody użytkowej

 • Regularne chemiczne czyszczenie i dezynfekcja kranów i baterii u odbiorców ciepłej wody

 • Stosowanie baterii uniemożliwiających lub ograniczających powstanie aerozolu

 • Zastosowanie urządzenia do uzdatniania c.w.u. EuroClean KEUV TV

legionella w wodzie

Profilaktyczne działania  – Urządzenie do uzdatniania ciepłej wody użytkowej EuroClean KEUV-TV: 

 • Doprowadza wodę do równowagi wapniowo – węglanowej, poprzez co zapobiega powstawaniu osadów

 • Stare osady na ścianach instalacji i zasobników częściowo usuwa (szlam oraz miękki osad)

 • Usuwa z ciepłej wody związki żelaza i nierozpuszczalne substancje, które powodują mętność i zmianę koloru wody

 • Poprzez reakcję utlenianiania w wodzie obecnych chlorków na wolny chlor dodatkowo dezynfekuje ciepłą wodę

Na podstawie dotychczasowych wyników można potwierdzić, iż kompaktowe elektrolityczne urządzenie do uzdatniania ciepłej wody EuroClean KEUV-TV obniża ilość kolonii bakterii Legionella w wodzie nawet o 85 – 99%.

Dla kontroli obecności bakterii Legionella Pneumophila (aktualne prawo nakłada na właścicieli budynków wielorodzinnych obowiązek regularnych kontroli) jest potrzebne przynajmniej w 3-miesięcznych odstępach pobierać próbki na wejściu zimnej wody do wymiennika, na wylocie ciepłej wody (c.w.u.) z wymiennika i na powrocie (cyrkulacji) do wymiennika.

Jedna myśl nt. „Legionella Pneumophila w ciepłej wodzie użytkowej

 1. AvatarInstali.co

  Dziękuję za tak merytoryczny i przydatny artykuł. Profilaktyka to podstawa, dlatego uważam za niezwykle cenne wskazówki zawarte w tym wpisie.

  Odpowiedz

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *