Nowa dyrektywa unijna w sprawie bakterii Legionella

,

W listopadzie Parlament Europejski ostatecznie zatwierdzi zmianę w dyrektywie dotyczącej wody pitnej (DWD). Jest to kolejny krok po kompromisie jaki w tej sprawie osiągnęły państwa członkowskie w grudniu 2019 roku. Dyrektywa znacząco zmieni zasady testowania wody. Chodzi o uwzględnianie w przeprowadzanych testach poziomu groźnej dla zdrowia bakterii Legionella.

Dyrektywa unijna w sprawie bakterii Legionella

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami, po wejściu w życie dyrektywy, każdy system wodny będzie musiał być okresowo sprawdzany pod kątem obecności groźnych bakterii Legionelli. Dodatkowo nowelizacja dyrektywy przewiduje aktualizację parametrów jakości wody określonych jako prawidłowe ponad 20 lat temu. Celem wprowadzanych zmian jest przede wszystkim ochrona zdrowia i życia obywateli Unii Europejskiej. Niemniej ważny jest aspekt ekologiczny. Czysta i zdrowa woda w kranach przyczyni się do pozbycia butelek plastikowych, znacznie zmniejszy zużycie energii i pozwoli na przejście do tzw. gospodarki w obiegu zamkniętym.

Obecnie jedynie hotele, urzędy oraz obiekty użyteczności publicznej monitorowały obecność bakterii w wodzie. Po wprowadzeniu nowelizacji obowiązek ten zostanie rozszerzony na wszystkie systemy wody pitnej. Przeprowadzanie testów a obecność Legionelli jest czasochłonne oraz wymaga znacznie większych nakładów finansowych. Większe koszta przełożą się na wyższą cenę wody dla użytkowników końcowych.

Państwa członkowskie Unii Europejskie ustaliły, że każde z nich będzie mogło swobodnie decydować w zakresie metod monitoringu systemów wodnych. Sposób kontroli ma być zgodny z wytycznymi danego kraju. Znowelizowana dyrektywa unijna w sprawie bakterii Legionella będzie musiała zostać wprowadzona w życie w ciągu dwóch lat od jej przyjęcia. Prawo unijne przewiduje również tworzenie publicznych dystrybutorów wody oraz zwiększenie zakresu obowiązkowej informacji przekazywanej konsumentom.

dyrektywa unijna w sprawie bakterii Legionella

Bakteria Legionella

Legionella pneumophila należy do grona bakterii najczęściej wykrywanych w przypadku zakażeń. Bakteria jest bardzo niebezpieczna dla zdrowia i w skrajnych przypadkach może doprowadzić do groźnego zapalenia płuc Legionellozy lub nawet do śmierci. Z tego powodu przeprowadzanie okresowych testów wody jest najbardziej wskazane i zasadne.

Bakterie Legionella występują m.in. w sieciach kanalizacyjnych, instalacjach wodnych oraz urządzeniach kąpielowych jak prysznice czy wanna.Bakterią można się zakazić poprzez wdychanie aerozolu lub zachłyśnięcie się skażoną wodą. Okres inkubacji bakterii trwa od 2 do 10 dni, po którym pojawiają się pierwsze objawy.Przebieg i intensywność zarażenia zależą w głównej mierze od odporności immunologicznej danego człowieka.

Profilaktyka przede wszystkim

Najskuteczniejszą metodą walki z bakterią Legionella jest odpowiednia profilaktyka w utrzymywaniu norm mikrobiologicznych w systemie instalacji wodnej.. Jedną z najbezpieczniejszych metod, a zarazem skutecznym rozwiązaniem bieżących problemów jest instalacja generatora dwutlenku chloru. Urządzenie pozwala na skuteczną i trwałą dezynfekcję wody pitnej oraz ciepłej wody użytkowej poprzez automatyczne dozowanie i wprowadzania dwutlenku chloru do instalacji wodnej.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *