Statystyki zakażeń bakterią Legionella

,

Legionella pneumophila to bakteria odpowiedzialna za poważne infekcje dróg oddechowych, w tym groźną chorobę legionistów. W ostatnich latach liczba zakażeń tą bakterią znacząco wzrosła w Polsce, Czechach oraz w innych krajach. W niniejszym artykule przedstawiamy szczegółowe statystyki dotyczące liczby zakażeń i uświadamiamy jak poważnym problemem jest skażenie instalacji wodnej bakterią Legionella.

Statystyki zakażeń bakterią Legionella w Polsce

W latach 2008-2016 liczba zakażeń Legionella w Polsce była stosunkowo niska, wynosząc od 8 do 36 przypadków rocznie. Jednak od 2017 roku nastąpił wyraźny wzrost liczby przypadków. W roku 2019 liczba zakażeń była około dwukrotnie większa niż największa liczba zakażeń w latach 2008-2016. W 2022 roku liczba zakażeń wyniosła 118 przypadków. Kulminacja nastąpiła w 2023 roku, z aż 240 zakażeniami. To największa liczba zakażeń odnotowana w analizowanym okresie.

Statystyki zakażeń bakterią Legionella w Polsce

Statystyki zakażeń bakterią Legionella w Czechach

W Czechach obserwuje się wyraźny wzrost liczby przypadków choroby legionistów, wywoływanej przez bakterię Legionella pneumophila. Na podstawie dostępnych danych możemy zauważyć wzrost liczby zakażeń na przestrzeni lat. W 2005 roku odnotowano zaledwie jeden przypadek zakażenia. W kolejnych latach liczba zakażeń stale rosła. Pięć lat później, w 2010 roku, odnotowano 42 przypadki.
Następne lata przyniosły kontynuację tendencji wzrostowej. Największy wzrost liczby zakażeń przypadał na rok 2017, kiedy to odnotowano 186 przypadków. Kolejne lata pod względem odnotowanych zakażeń były podobne. Kolejny przełom nastąpił w 2023 roku, gdy liczba zakażeń osiągnęła alarmujące 340 przypadków.

Statystyki zakażeń bakterią Legionella w Czechach

Statystyki zakażeń bakterią Legionella w Europie

Według raportu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) z 2021 roku, odnotowano najwyższy jak dotąd roczny wskaźnik zgłoszeń choroby legionistów w UE/EOG, który wyniósł 2,4 przypadków na 100 000 mieszkańców. Na chwilę obecną nie ma jeszcze dostępnych danych dotyczących lat 2022 i 2023. W 2021 roku Włochy, Francja, Hiszpania i Niemcy odpowiadały za 75% wszystkich zgłoszonych przypadków legionellozy. Najbardziej dotkniętą grupą byli mężczyźni w wieku 65 lat i starsi (8,9 przypadków na 100 000 mieszkańców).

Statystyki zakażeń bakterią Legionella

ECDC informuje, że w ramach programu nadzoru nad chorobą legionistów związaną z podróżowaniem (TALD) zaobserwowano 38% wzrost liczby przypadków w porównaniu z 2020 rokiem. Zarówno w 2021 roku, jak i w poprzednich latach, 90% przypadków TALD wystąpiło u osób w wieku 45 lat i starszych.

Podsumowanie

ECDC po raz kolejny zaobserwowało, że szczyt zakażeń wystąpił w lipcu (sezonie letnim). Wzorzec ten powtarza się do wielu lat, w poprzednich latach szczyt zakażeń sporadycznie występował także w czerwcu. W zeszłym roku w Polsce mieliśmy do czynienia z falą zakażeń, która również nastąpiła w sezonie letnim (sierpniu). Na skutek skażenia wody bakterią Legionella w województwie podkarpackim, ponad 170 osób zostało zakażonych, a 25 osób zmarło. Jak można przeczytać w raporcie ECDC, w 2021 roku 9% wszystkich przypadków zakażeń bakterią skończyło się śmiercią.

Zakażenie bakterią Legionella jest poważnym problemem, a liczba zakażeń ciągle rośnie. Fale upałów i temperatury 35-40°C stwarzają idealne warunki dla rozwoju tej bakterii. Przypominamy, że zakażenie bakterią Legionella następuje poprzez wdychanie aerozolu wodnego, nie przenosi się ona drogą pokarmową np. przez spożywanie skażonej wody oraz nie przenosi się z człowieka na człowieka. Zakażenie bakterią z rodziny Legionella powoduje gorączkę Pontiac lub cięższą chorobę legionistów. Jeśli infekcja nie zostanie wcześnie wykryta i właściwie leczona, może prowadzić do ostrego zapalenia płuc. Osoby o obniżonej odporności są szczególnie narażone na cięższy przebieg choroby.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *