Wymogi dla obiektów użyteczności publicznej w walce z Legionellą

,

Legionella to groźna bakteria, która może wywołać chorobę Legionellozę. Pojawienie się bakterii w wodzie to zagrożenie dla osób korzystających z instalacji wodnej oraz problem dla dyrekcji, managerów oraz kierowników technicznych budynku. Na kim spoczywa obowiązek badania wody w obiektach użyteczności publicznej? Jak często należy to robić? Jakie są dopuszczalne ilości bakterii Legionella w wodzie w Polsce?

Wymogi dla obiektów użyteczności publicznej w walce z Legionellą

Normy określające dopuszczalną ilość bakterii Legionella w wodzie w Polsce ujęte są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wydane 7 grudnia 2017 roku. Rozporządzenie dokładnie określa, jaka jest maksymalna ilość bakterii, która może znajdować się w instalacji wodnej budynku, tak nie aby nie stanowić niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzi. Rozporządzenie wskazuje również, jakiego typu obiekty użyteczności publicznej są zobligowane do przeprowadzania badań pod kątem obecności bakterii Legionella w wodzie.

Wymogi dla obiektów użyteczności publicznej w walce z Legionellą

Wymogi dla placówek zdrowotnych

Według rozporządzenia wszystkie szpitale oraz wszystkie placówki wykonujące świadczenia zdrowotne są zobligowane do badania wody 2 razy w ciągu roku. W ten sposób Państwowa Inspekcja Sanitarna monitoruje jakość wody w obiektach leczniczych oraz bada czy ilość bakterii w wodzie nie przekracza wartości bezpiecznej dla zdrowia i życia pacjentów. Przyjmuje się, że w przypadku obiektów przeznaczonych dla pacjentów o obniżonej odporności, jak szpitale, lecznice oraz DPS-y, ilość pałeczek Legionella w badanej wodzie nie może przekraczać 50 jednostek na 1000 ml.

Wymogi dla budynków zamieszkania zbiorowego

Rozporządzenie nakłada również obowiązek kontroli wody pod względem obecności bakterii Legionellana w przypadku budynków zamieszkania zbiorowego. Administracja hoteli, akademików oraz domów wczasowych i placówek wychowawczych ma obowiązek zagwarantować mieszkańcom i pensjonariuszom bezpieczną do użytku wodę. W tym celu zarząd obiektów zobligowany jest do przeprowadzania 1 raz w roku testów sprawdzających jakość wody oraz ilości bakterii Legionella, która nie powinna przekraczać 100 jednostek na 1000 ml wody.

Wymogi dla obiektów edukacyjnych i sportowych

Również szkoły, uniwersytety oraz baseny mają obowiązek sprawdzania jakości wody 1 raz roku. Normy dla występowania bakterii Legionella w tego typu obiektach określają maksymalne stężenie na poziomie 100 jednostek na 1000 ml wody. Odpowiedzialność za stan wody oraz jego kontrolowanie ponosi dyrekcja. Jeśli dojdzie do naruszenia powyższych zakresów, podmiot korzystający z wody zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu poprawę jej jakości. Nie podjęcie stosownych działań może skutkować odpowiedzialnością finansową lub nawet pozbawieniem wolności.

Wymogi dla obiektów użyteczności publicznej w walce z Legionellą – rozwiązanie

Najskuteczniejszą metodą walki z bakterią Legionella jest odpowiednia profilaktyka w utrzymywaniu norm mikrobiologicznych w systemie instalacji wodnej. Najbezpieczniejszą metodą, a zarazem skutecznym rozwiązaniem bieżących problemów jest instalacja generatora dwutlenku chloru. Urządzenie pozwala na skuteczną i trwałą dezynfekcję wody pitnej oraz ciepłej wody użytkowej poprzez automatyczne dozowanie i wprowadzania dwutlenku chloru do instalacji wodnej.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *