Wpływ zużycia ciepłej wody użytkowej na jakość c.w.u.

,

Normy zużycia ciepłej wody użytkowej na jedną osobę i dzień w obiekcie mieszkalnym ujęte są w Rozporządzeniu ministra infrastruktury z 14/01/2002 w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 8/02 poz. 70).

Średnie zużycie wody rzeczywiste wynosi około 80-100 litrów osoba/dzień, co daje całkowite zużycie ciepłej wody użytkowej (wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania) o temperaturze 40°C około 140-160 litrów osobę/dzień, to znaczy 4,2 – 5,4 m3 osobę/miesiąc.

     Po sprzedaży zakładów wodociągowych i ciepłowniczych przedsiębiorstwami prywatnymi dzięki wzrastającej cenie wody i ciepła i wprowadzaniu liczników indywidualnych w poszczególnych mieszkaniach zużycie wody pitnej ciągle spada. To samo dotyczy tez ciepłej wody użytkowej, gdzie się ujawnia wzrastająca cena ciepła, potrzebnego do podgrzania c.w.u. W związku z wymianami starych baterii na nowoczesne baterie jednouchwytowe (mieszaczowe) lub termostatyczne, stosowanie perlatorów lub wprowadzaniu innych sposobów oszczędzania wody będzie zużycie wody pitnej i ciepłej dalej spadać.

     Następnym problemem jest spadająca ilość mieszkańców w mieszkaniach. Trzydzieści lat wscześniej, przeciętna ilość mieszkańców w jednym mieszkaniu wynosiła 3,3 mieszkańca, dzisiaj wg statystyk spada wg poszczególnych regionów do około 2,0 – 2,5. Ciągle spadająca ilość mieszkańców powiązana jest z niżem demograficznym Polski.

     Efektem wyżej wymienionych jest to, ze pomimo przewidywań spadło zużycie jak pitnej tak i ciepłej wody na około 1/2 przewidywanego zużycia. Wynikiem są przedymenzowane przyłącze wody i mały przepływ. Warto nadmienić że, podczas gdy wysokie zużycie było współczynnikiem rosnącego standardu życia obywateli, w zużyciu energii elektrycznej sytuacja była diametralnie odwrotna. Urząd energetyczny przeprowadził kontrole zarządzania energią w fazach projektu jak i w konkretnych spółkach. Wynikiem tego później projektant polecił takie przekroje, by strata ciśnienia a co sie z tym wiąże zużycie energii elektrycznej było jak najmniejsze. Standardowa przewidywana prędkość wody w instalacjach była niższą niż 0,5 m/s co przy 50% obciążeniu czyni 0,25m/s.

zużycie wody

     Niskie prędkości przepływu wody w instalacji oznaczają wyższą prędkośc korozji materiałów a wyższe tworzenie sie osądów na metalowych i plastikowych instalacjach. Ów fakt dotyczy zimnej wody pitnej a w powiększonej mierze i cieplej wody pitnej. Faktem jest, iż przy wzroście temperatury o 10°C sie powiększa prędkość korozji i tworzenia się osądów aż o 100%. Średnie prędkości korozji stali węglowych to 0,1 – 0,3 mm rocznie, a u wody cieplej 0,3 – 0, 5mm rocznie. Średnia żywotność stalowej armatury dla zimnej wody to 12 – 15 lat, a dla wody cieplej 5 – 7 lat, armatura ocynkowana dla wody cieplej 7 – 9 lat.

     W praktyce oznacza to, iż, podczas gdy jakość wody pitnej z ujęcia spełnia normę, nie musi ona spełniać je na wlocie do wymiennika. Za ogólnie przyjęte uważa się, iż z niejakościowej powierzchownej nie można zrobić jakościową wodę pitna, a zatem z niejakościowej zimnej wody nie można zrobić jakościową wodę ciepłą. Przedewszystkim podczas częstych awarii instalacji podziemnych wody pitnej dochodzi do dostania się nieczystości, kiedy zakłócona zostaje wartość ciśnienia wody w instalacji. Po naprawie i uregulowania poprawnego ciśnienia i przepływu wody dochodzi do uwolnienia się produktów korozji i osadów z wewnętrznych ścian armatur. Skutkiem owego zjawiska jest pogorszenie się koloru, mętności i zawartości żelaza w wodzie. Woda jest koloru żółtego a nawet brązowo – czerwonego spowodowane jest to obecnością związków żelaza oraz nierozpuszczalnych substancji i osadów (“kamienia kotłowego”).

zużycie wody

     Owe problemy się często ujawniają na jakości ciepłej w okresie szczytu odbioru wody. Maksymalny przepływ godzinny podczas szczytu odbioru można wyliczyć wymnażając średnie zużycia dzienne przez koeficjent. Wartość owego koeficjentu oscyluje od 0,2 dla 250 i więcej mieszkań do 0,85 dla 10 i mniej podłączonych mieszkań. Warto nadmienić, iż owe wartości są orientacyjne. W istniejących wymiennikach można uzyskać dokładne dane za pomocą danych o dostarczaniu ciepła do podgrzewu cwu i odczytu wodomierza.

     Podczas szczytów odbioru ciepłej wody podwyższeniem przepływu uwalniane są produkty korozji i osady z instalacji i pojemników akumulacyjnych, w których zazwyczaj osadzone są na dnie, wirują i mogą się wymieszać z pozostała woda. Owe zjawiska stanowią powód do częstych skarg i zażaleń odbiorców, dotyczących jakości ciepłej wody.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *