Ponowne otwarcie basenów. Pływalnie przygotowane na przyjęcie gości.

,

Ponowne otwarcie basenów do duże wyzwanie dla ich dyrekcji. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja w związku z pandemią, wymusza na obiektach sportowych stałą czujność w zakresie kontroli stanu jakości wody. Długie okresu przestoju w funkcjonowaniu obiektów, potęgują prawdopodobieństwo wystąpienia problemów w instalacjach wodnych. Równocześnie duże zainteresowanie ponownym otwarciem sprawia, że baseny intensywnie przygotowują się na przyjęcie gości. Jak dbają o bezpieczeństwo?

Ponowne otwarcie basenów

Zamknięcie basenów na czas pandemii COVID-19 postawiło przed ich dyrekcją szereg nowych, nieznanych dotąd problemów. Utrzymanie właściwej higieny oraz odpowiednich warunków eksploatacji w zamkniętych pływalniach generuje wysokie koszty, a ciągła niepewność związana ze zmieniającymi się obostrzeniami wymusza na obiektach pozostawanie w ciągłej gotowości do otwarcia. Decyzja o ponownym otwarciu basenów została powitana z radością, ale i wymusiła podjęcie niezbędnych działań zapewniających bezpieczeństwo osobom odwiedzającym pływalnie.

Reżim sanitarny

W związku z pandemią obowiązuje reżim sanitarny w zakresie osób, które mogą jednocześnie przebywać na pływalni. W basenach przeznaczonych normalnie dla 300-400 osób, może przybywać maksymalnie 75 osób. Z użytku większości obiektów zostały także wyłączone takie atrakcje, jak jacuzzi, zjeżdżalnie wodne, bicze wodne oraz gejzery.

Chodzi przede wszystkim o to, aby wyeliminować gromadzenie się gości basenu w skupiskach przy wodnych atrakcjach, ale nie tylko. Według oceny Głównego Inspektora Sanitarnego są to miejsca, z których szczególnie mocno emitowany jest wodny aerozol, stanowiący główne źródło zakażeń niebezpieczną dla zdrowia bakterią Legionella.

legionella w wodzie basenu

Bakteria Legionella w wodzie

Kilka miesięcy postoju basenów z powodu pandemii, a co za tym idzie brak odpowiedniego przepływu i cyrkulacji wody, stwarzają realne prawdopodobieństwo obecności Legionelli w instalacji wodnej. W rurach tworzą się korzystne warunki do rozwoju skupisk bakterii. Zakażenie bakterią Legionella następuje na skutek wdychania wodno-powietrznego aerozolu. W ten sposób bakteria dostaje się do dróg oddechowych i może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, jak zapalenie płuc oraz duszności. Szczególnie niebezpieczne dla gości długo zamkniętych basenów są miejsca wzmożonej emisji aerozolu, jak prysznice, jacuzzi czy bicze wodne.

Kontrola jakości wody w basenie

Z tego powodu dyrekcja basenu powinna szczególnie zatroszczyć się o kontrolę jakości wody w basenie oraz w instalacji wodnej obiektu. Normy są ujęte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Rozporządzenie ściśle określa wymagania higieniczne dla wody pitnej oraz ciepłej, a także graniczne wartości występujących w nich bakterii. Znajduje się w nim również zalecana częstotliwość i zakres kontroli wody dla danego typu obiektu.

Jak zadbać o bezpieczeństwo wody w basenie?

Na szczęście istnieją skuteczne sposoby, dzięki którym można zadbać o bezpieczeństwo oraz jakość wody w obiektach. Przede wszystkim powinna być to odpowiednia profilaktyka w utrzymywaniu norm mikrobiologicznych w systemie instalacji wodnej. Jedną z najbezpieczniejszych i najskuteczniejszych metod profilaktyki jest instalacja generatora dwutlenku chloru. Poprzez automatyczne dozowanie i wprowadzania dwutlenku chloru do instalacji wodnej, urządzenie zapewnia skuteczną dezynfekcję wody pitnej oraz ciepłej wody użytkowej.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *